Dobrý den,

dovoluji si prostřednictvím těchto webových stránek představit advokátní kancelář poskytující právní služby ve všech oblastech práva se specializací na občanské, rodinné, pracovní, obchodní a trestní právo.

Samozřejmostí je profesionální a individuální přístup ke klientovi, důsledné prosazování oprávněných zájmů klienta, ochrana jeho práv a zachování zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti. Vždy se snažím klientovi danou problematiku srozumitelně vysvětlit, navrhnout konstruktivní řešení jeho právních problémů a klienta důsledně a včas informuji o všech podstatných skutečnostech. Mým cílem je spokojenost a důvěra klienta.

Z důvodu poskytnutí komplexních právních služeb spolupracuji v případě potřeby se znalci, notáři, exekutory, tlumočníky a dalšími odborníky. Jsem oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu (nahrazuje úřední ověření), konverzi dokumentů a provádím úschovy peněz.

V případě Vašeho zájmu o právní služby mne neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Mgr. Eliška Čmeláková, advokátka